Καρυές Παυσανίας

Ίδρυμα Γ. Θ. Σκιούρη


Ιστορικό

Ο αείμνηστος διαθέτης Γεώργιος Θ. Σκιούρης πέθανε στις 7-11-1980 σε ηλικία 75 ετών και τη θέλησή του άφησε την α/1-2-1979 ιδιόγραφη διαθήκη, η οποία δημοσιεύτηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 5-3-1981. Έπειτα από πολλές γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες που αφορούσαν εκκαθάριση περιουσιακών στοιχείων όπως της πατρικής του οικίας που μεταβίβασε στην Κοινότητα Καρυών, αποζημίωση τρίτων κ.α., στις 2-4-1993 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σχετικό προεδρικό διάταγμα ίδρυσης του Ιδρύματος.

Σε αυτή τη χρονική περίοδο κατατέθηκαν ποσό 200.000 Δρχ. για την κατασκευή ενός αγάλματος Καρυάτιδος στο εν λόγω μνημείο, ποσό 200.000 Δρχ. για τον Α.Σ. «Ο ΚΑΡΥΑΤΗΣ» και επίσης ποσό 200.000 Δρχ. για την αποπεράτωση του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου, πλησίως της πατρικής οικίας του διαθέτη.

Από τις πρώτες ενέργειες της διοίκησης ήταν η αξιοποίηση οικοπέδου στον Άλιμο, στο οποίο με το σύστημα της αντιπαροχής κατασκευάστηκαν και παραδόθηκαν στο Ίδρυμα έξι (6) καινούργια διαμερίσματα. Αυτά μαζί με άλλα δύο (2) παλαιά στα Άνω Πατήσια και άλλο ένα (1) εμπορικό κατάστημα επίσης στην Αθήνα, αποτελούν την ακίνητη περιουσία του ιδρύματος.


Έδρα και Σκοπός

Έδρα είναι οι Καρυές Λακωνίας και σκοπός είναι η διάθεσης των ετήσιων εισοδημάτων:

  • Κατά το 1/3 για την τέλεση αγώνων ποδοσφαίρου,
  • Κατά το 1/3 για την βράβευση των τριών αρίστων και ηθικών μαθητών/τριών της τελευταίας τάξης του Δημοτικού Σχολείου Καρυών και
  • Κατά το 1/3 για την τέλεση ανά τετραετία αγώνων κλασσικού Αθλητισμού «ΤΑ ΚΑΡΥΑΤΕΙΑ».

Μέχρι σήμερα δε, έχουν βραβευτεί 42 άριστοι μαθητές, έχουν διατεθεί σοβαρά ποσά για την λειτουργία του «Α.Σ. Ο ΚΑΡΥΑΤΗΣ», διοργανώθηκαν τα «Α΄ ΚΑΡΥΑΤΕΙΑ», ενώ έχει ανακαινισθεί και η οικία του διαθέτη όπου σήμερα βρίσκεται η έδρα του Α.Σ. «Ο ΚΑΡΥΑΤΗΣ», του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΡΥΩΝ και στο προαύλιο παιδική χαρά.


Σπίτι ευεργέτη Γεώργιου Θ. Σκιούρη, έδρα Αθλητικού Συλλόγου «Ο Καρυάτης»

Διοίκηση

Το ίδρυμα διοικείται από επταμελές (7) συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τους εκάστοτε:

  • Πρόεδρο της κοινότητας Καρυών,
  • Εφημέριο της ενορίας Καρυών,
  • Πρόεδρο του Α.Σ. «Ο ΚΑΡΥΑΤΗΣ», του οποίου άλλωστε ο διαθέτης υπήρξε και ιδρυτικό μέλος,
  • Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Καρυών,
  • καθώς και από τρία μέλη εκλεγμένα από τους υπόλοιπους.

Με βάση τα παραπάνω το σημερινό Δ.Σ. απαρτίζεται από τους Κουτσόγιωργα Ιωάννη (πρόεδρος- εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας), Σταθόπουλο Ευστράτιο (Αντιπρόεδρος-εφημέριος), Μεντή Θεόδωρο (Γραμματέας-πρόεδρος αθλητικού Συλλόγου), Βουκίδη Βασίλειο (ταμίας) και τα μέλη Μαχαίρα Παναγιώτη, Ματάλα Άγγελο και Διαμαντούρο Γεώργιο (Δ/ντη Δημοτικού Σχολείου).