Καρυές Παυσανίας

Νέα - Ενημέρωση


24.06.2019

Ενημέρωση και απολογισμός της εθελοντικής ομάδας εξωραϊσμού εκκλησιών των Καρυών

 

Ανακοίνωση

Η εθελοντική ομάδα εξωραϊσμού των εκκλησιών του χωριού θα προσφέρει καφέ σε όλους τους ομογενείς του εξωτερικού και σε όλους τους κατοίκους του χωριού την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-07-2019 και ώρα 7:30 μμ, στην αίθουσα της κοινότητας και θα γίνει ενημέρωση και απολογισμός των έργων που έχουν γίνει τον τελευταίο χρόνο και γενικά για τις προσπάθειες που γίνονται για τη συντήρηση και εξωραϊσμό των εκκλησιών.

Παρακαλούμε όλους τους ομογενείς και τους κατοίκους του χωριού όπως παρευρεθούν.

Η Εθελοντική ομάδα