Καρυές Παυσανίας

Νέα - Ενημέρωση


25.04.2020

Ετήσιος Απολογισμός Δράσεων ΔΣ του Σωματείου Καταπιστεύματος Παναγιώτη Κερχουλά

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ιδρύθηκε την 8η Σεπτεμβρίου 2018 και νομιμοποιήθηκε στο τέλος του 2018.

Παράλληλα, η προσωρινή Διοίκηση του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ, με τον κορυφαίο νομικό σύμβουλο κ. Κώστα Κυριακάκη και σε αγαστή συνεργασία με τον Σεβασμιώτατο κ. Ευστάθιο, κατέληξε σε αμοιβαία αποδεκτό κείμενο "Σύμβασης Δωρεάς ΙΜΜ&Σ στο ΣΩΜΑΤΕΙΟ", με δέσμευση υλοποίησης των ομόφωνων αποφάσεων της ιστορικής Λαϊκής Συνέλευσης των κατοίκων των Καρυών την 22α Οκτωβρίου 2017 και με ΕΓΓΥΗΤΗ τον ευγενή ομογενή μπάρμπα ΠΑΝΟ ΚΟΨΙΑΥΤΗ.

Η ως άνω "Σύμβαση Δωρεάς", αρμοδίως υπογεγραμμένη, υποβλήθηκε στην Ιερά Μητρόπολη προς έγκριση από το Μητροπολητικό Συμβούλιο. Εν τω μεταξύ, δρομολογήθηκε η Α' Τακτική Γενική Συνέλευση (ΓΣ) στις 24 Μαρτίου 2019 και με την προσέλευση άνω των 100 ιδρυτικών μελών (>60%) έγιναν οι αρχαιρεσίες εκλογής των μελών της Διοίκησης. Ακολούθησε στις 28 Μαρτίου 2019 η συγκρότηση του ΔΣ σε Σώμα και η ανάθεση αρμοδιοτήτων στα μέλη της Διοίκησης του.

Ακολούθησε, στις αρχές Απριλίου 2019, συνάντηση με τον Σεβασμιώτατο κ. Ευστάθιο και ενώπιον των παρόντων μελών του ΔΣ υπέγραψε ο Σεβασμιώτατος την, από 27ης Φεβρουαρίου 2019, ιστορική απόφαση του Μητροπολητικού Συμβουλίου εκχώρησης του ενεργητικού του ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΣ στο ΣΩΜΑΤΕΙΟ.

Μετά από χρονοβόρες τραπεζικές διαδικασίες, άνευ σπουδαίου λόγου, ολοκληρώθηκε σταδιακά ως τα τέλη Μαΐου 2019 η μεταβίβαση των μακροπρόθεσμων καταθέσεων σε λογαριασμούς του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ, χωρίς απώλεια τόκων και (κατόπιν γραπτής απόφασης της ΔΟΥ Σπάρτης) χωρίς φορολογική επιβάρυνση.

Την 25η Μαΐου 2019 εκδόθηκε ανακοίνωση του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ αναφορικά με την εκχώρηση μετά από 33 (!!!) χρόνια του ενεργητικού του ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΣ ΚΕΡΧΟΥΛΑ στους Δικαιούχους κατοίκους των Καρυών, την παραλαβή του ενεργητικού ύψους 1.507.955,60 $ ΗΠΑ και την ανάληψη της αποστολής και της ευθύνης υλοποίησης των αποφάσεων της 22ας Οκτωβρίου 2017 Γενικής Συνέλευσης, ήτοι:

1ον. Την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων των Καρυών,
2ον. Την υλοποίηση έργων τουρισμού και πολιτισμού,
3ον. Την στήριξη ομάδων τοπικών παραγωγών,
4ον. Την αξιοποίηση των υπόλοιπων χρημάτων με αποφάσεις της ΓΣ,
5ον. Την προβολή των Καρυών ως γενέτειρας των Καρυατίδων και ψήφισμα επιστροφής της κλεμμένης Καρυάτιδος στην Ελλάδα και
6ον. Την ανάθεση στην εκλεγείσα ΕΠΙΤΡΟΠΗ σύστασης του καταλληλότερου νομικού σχήματος διαχείρισης του ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΣ και ετοιμασίας σύμβασης με την Ιερά ΜητρόποληΜ&Σ.

Ο Σεβασμιώτατος κ. Ευστάθιος αποδέχτηκε πρόσκληση του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ και παρέστει σε μνημόσυνο και εκδήλωση προς τιμή του αείμνηστου ευεργέτη ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΕΡΧΟΥΛΑ. Το αναμνηστικό δώρο του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (ποιμαντορική ράβδος) έγινε αποδεκτό από Τον Σεβασμιώτατο με τον όρο να μείνει στις Καρυές για χρήση από Τον Μητροπολίτη όταν επισκέπτεται το χωριό.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τέθηκε προτεραιότητα στην επιμόρφωση των κατοίκων των Καρυών σε θέματα κυρίως πρωτογενούς παραγωγής και ακολούθησε ανακοίνωση του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους νέους και τις νέες των Καρυών για την επιμόρφωσή τους.

Κλήθηκε να ενημερώσει τους τοπικούς παραγωγούς ο ειδικός σύμβουλος του αγροδιατροφικού τομέα κ. Αντώνης Μαλάμης (σύμβουλος μεγάλων συνεταιριστικών οργανισμών) για τις επερχόμενες αλλαγές της Ευρωπαϊκής Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και για τις επιπτώσεις αυτών των αλλαγών στους Έλληνες παραγωγούς.

Έχει ζητηθεί τόσο προφορικώς, όσο και εγγράφως, από τον βουλευτή Λακωνίας και πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σταύρο Αραχωβίτη, η υπό την αιγίδα του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ διοργάνωση επιμορφωτικής ημερίδας στις Καρυές με την ακόλουθη θεματολογία:

 • Η Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και οι σημαντικές επιπτώσεις της στους παραγωγούς,
 • Τα συνεταιριστικά σχήματα και τα διαφαινόμενα οφέλη για τους παραγωγούς,
 • Τα διαθέσιμα στους παραγωγούς χρηματοδοτικά εργαλεία,
 • Τα διαθέσιμα στους παραγωγούς εργαλεία επιμόρφωσής τους,
 • Οι εφαρμοζόμενες στην παραγωγή καινοτομίες και τα διαπιστωμένα οφέλη τους,
 • Η βέλτιστη διαχείριση/απόδοση των πόρων των παραγωγών και οι σημαντικές επιπτώσεις στους παραγωγούς από τη μείωση του κόστους των προμηθειών τους, την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση και την αποτελεσματική/κερδοφόρα προώθηση της παραγωγής τους, καθώς και
 • Τα θέματα πιστοποίησης, συσκευασίας, σήμανσης, συμβατικής και διαδικτυακής προώθησης προϊόντων και πληροφόρησης/ενημέρωσηςτων παραγωγών σε καθημερινή βάση.

Ο κ. Αραχωβίτης έχει ανταποκριθεί θετικά, όμως, εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, έχει αναβληθεί επ' αόριστον η από κοινού επεξεργασία της θεματολογίας και η εξέταση των διοργανωτικών θεμάτων (logistics) επιλογής των συντελεστών/ομιλητών και του προγραμματισμού των λεπτομερειών προετοιμασίας της ημερίδας.

Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Αναπτύχθηκε υπό διαμόρφωση πλαίσιο στήριξης των τοπικών παραγωγών και ακολούθησε συνάντηση της Διοίκησης του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ μαζί τους, στην οποία παρευρέθηκαν αρκετοί, νέοι κυρίως, παραγωγοί από τους κλάδους της κτηνοτροφίας, της γεωργίας, της μελισσοκομίας και της παραγωγής αρωματικών προϊόντων, καθώς και από τους μεταποιητικό, κατασκευαστικό και επαγγελματικό κλάδους.

Εθίγησαν τα θέματα που απασχολούν, προβληματίζουν και επηρεάζουν τους παραγωγούς, όπως

 • τα προβλήματα των μικρών κλήρων γης, της ανεπάρκειας νερού και της εξασφάλισης σταθερού εισοδήματος,
 • το τέλος των επιδοτήσεων από το 2021,
 • οι πρόνοιες, οι παροχές και η εύνοια της "Νέας ΚΑΠ" σε συνεταιριστικά σχήματα και σε ομάδες παραγωγών,
 • οι οικονομίες κλίμακας μόνο όταν μεγαλώνουν τα εταιρικά/συνεταιριστικά σχήματα (όπως η σημαντική μείωση του κόστους προμηθειών ζωοτροφών, σπόρων, λιπασμάτων, φαρμάκων και άλλων εφοδίων),
 • οι επιφυλάξεις, οι δυσκολίες και οι αρνητικές εμπειρίες του παρελθόντος ως προς την αποτελεσματικότητα των συνεταιριστικών σχημάτων στις Καρυές,
 • οι κίνδυνοι, από την άλλη πλευρά, εξαφάνισης των τοπικών παραγωγών αν δεν συνεταιριστούν και αν δεν προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και στις τρέχουσες εξελίξεις,
 • οι θέσεις ορισμένων παραγωγών για την άμεσηενίσχυσή τους σε ατομικήβάση, κυρίως για τον αναγκαίο εξοπλισμό τους ή η παροχή εγγύησης για λήψη δανείων τους από τράπεζες,
 • τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και οι λύσεις αντιμετώπισης της έλλειψης ρευστότητας την περίοδο που πρέπει να προμηθευτούν τα απαραίτητα για την παραγωγή τους εφόδια,
 • οι προτάσεις των παραγωγών να έχει ευελιξία το υπό διαμόρφωση πρόγραμμα στήριξής τους και να μην αποκλείει κανένα τοπικό παραγωγό (ως προς την ηλικία ή τη μόνιμη διαμονή τους στις Καρυές ή την ατομικότητα),
 • τα θέματα των σημάτων και της ονομασίας προέλευσης των παραγόμενων τοπικών προϊόντων και τα πλεονεκτήματα της "ΠΓΕ" (Προϊόν με Γεωγραφική Ένδειξη),
 • η ανάγκη εκπόνησης πλάνου για την κατεύθυνση των διαθέσιμων για την στήριξη των παραγωγών πόρων (βάσει της από 22/10/2017 απόφασης της ΓΣ των κατοίκων των Καρυών) σε στοχευμένες ενέργειες με μετρήσιμα αποτελέσματα,
 • η προοπτική αξιοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων για "ενεργειακές κοινότητες",
 • οι ανάγκες επιμόρφωσης των τοπικών παραγωγών και
 • το θέμα της ενημέρωσης των γυναικών των Καρυών και της ενθάρρυνσής τους σε ομαδικές παραγωγικές δραστηριότητες (π.χ. παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων).

Οι παρευρισκόμενοι παραγωγοί και η Διοίκηση του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ κατέληξαν, με έκδηλη σύμπνοια, να υποβάλουν οι παραγωγοί πρώτον, την καταγραφή των αναγκών κάθε ομάδας παραγωγών και των εφικτών προτάσεων ικανοποίησης αυτών των αναγκών και δεύτερον, το πόρισμα διερεύνησης ίδρυσης ενιαίου συνεταιριστικού σχήματος των τοπικών παραγωγών, με πρόβλεψη α)ομάδων παραγωγών ανά κλάδο, β)κέντρων κόστους ανά ομάδα, γ)αυτονομίας των ομάδων στη λήψη αποφάσεων και δ)ποσοστό επί του μίνιμουμ τζίρου κάθε παραγωγού για τη λειτουργική
επιβίωση του συνεταιριστικού σχήματος.

Μεταγενέστερα, όταν διαπιστώθηκε αδιέξοδο καταγραφής των ως άνω αναγκών/προτάσεων, ακολούθησε διεξοδικός διάλογος μεταξύ των εκπροσώπων των τοπικών παραγωγών και της Διοίκησης του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ και αποφασίστηκε όπως ζητηθούν προσφορές (από τον κ. Αντώνη Μαλάμη και από το εις Σπάρτην γραφείο του κ. Σταύρου Χρυσαδάκου) για την επιτόπου συνεργασία συμβούλων του αγροδιατροφικού τομέα με τις ομάδες παραγωγών για τη συλλογή και την αξιολόγηση/εκτίμηση στοιχείων της τοπικής παραγωγής, για την κάλυψη των κενών ενημέρωσης των παραγωγών και για την υποβολή τεκμηριωμένων προτάσεων ως προς την κατεύθυνση στην οποία θα πρέπει να κινηθούν ώστε να προσαρμοστούν στις τρέχουσες εξελίξεις.

Στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εστάλησαν μετέπειτα, επικοινώνησε μόνο ο κ. Αντώνης Μαλάμης να αναφέρει ότι ισχύει προηγούμενη πρότασή του χρέωσης των υπηρεσιών του σε ωριαία βάση. Το ΔΣ θα επανέλθει επί του θέματος, όταν η εξέλιξη της κρίσης της πανδημίας του κοροναϊού επιτρέψει την επιστροφή στην κανονικότητα, συνεξετάζοντας και άλλη/ες προτάσεις.

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΡΥΩΝ

Τέθηκε προτεραιότητα και αναπτύχθηκε τεύχος προδιαγραφών διερευνητικής μελέτης για την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων των Καρυών, εστιάζοντας σε

 • εφεδρική/ές γεωτρήσεις και ένταξη πρόσθετων πηγών στο δίκτυο ύδρευσης,
 • κατασκευή υδατοδεξαμενής/ών ή/και μικρού φράγματος (δίκτυο άρδευσης),
 • κλειστό κύκλωμα ποτισμού των κήπων (για δραστικό περιορισμό της χρήσης πόσιμου νερού),
 • γεωργοτεχνική μελέτη προτάσεων αποδοτικών καλλιεργειών χαμηλών απαιτήσεων σε νερό και
 • αξιοποίηση της βρύσης Σάκαλη και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου.

Κλήθηκε στις Καρυές ο υδρολόγος μηχανικός κ. Κώστας Κατσαούνης (έμπειρος σύμβουλος εταιρειών εμφιάλωσης νερού) σε αναγνωριστική περιήγησή του στην περιοχή,

 • εντοπίζοντας καταρχήν (χωρίς χρήση οργάνων) υποσχόμενες περιοχές για δοκιμαστικές (χαμηλού κόστους) υδρογεωτρήσεις, κατόπιν περαιτέρω διερεύνησης,
 • αναδεικνύοντας θέματα νομιμοποίησης της υφιστάμενης υποδομής (πηγών, γεωτρήσεων, δεξαμενών πόσιμου νερού, υδατοδεξαμενής άρδευσης, δικτύων υδατομεταφοράς κλπ) και
 • αναζητώντας το ιστορικό των περίπου 20 "αποτυχημένων" γεωτρήσεων στην υπό εξέταση περιοχή των Καρυών προς αποφυγή δοκιμαστικών γεωτρήσεων στην περίμετρό τους.

Έγινε αναδρομή στην προκαταρκτική διαπίστωση/πρόταση της ειδικευμένης μελετητικής εταιρείας ΡΟΪΚΟΣ, επικεφαλή στελέχη της οποίας είχαν επισκεφτεί τις Καρυές το 2018 και προέβησαν σε επιτόπου περιήγηση της περιοχής, προτείνοντας την εκπόνηση,σε επίπεδο αναγνωριστικής μελέτης, με κόστος της τάξεως των 30.000€, σειράς μελετών (γεωλογική, περιβαλλοντολογική, υδρολογική-υδραυλική, γεωργοτεχνική) και υποστήριξης για την προώθηση και έγκριση των μελετών (στις διαδικασίες διαβούλευσης με υπηρεσίες και φορείς, με σκοπό την περαιτέρω προώθηση και ωρίμανση των έργων).

Κλήθηκε ο επικεφαλής του μελετητικού γραφείου ENCODIA κ. Φώτης Φωτόπουλος, με εμπειρία σε έργα μικρών φραγμάτων και υδατοδεξαμενών, για επίσκεψή του στις Καρυές (τις οποίες είχε και στο παρελθόν επισκεφθεί) για ανταλλαγή απόψεων και υποβολή προκαταρκτικής μελέτης/πρότασης σκοπιμότητας κατόπιν επιτόπου περιήγησής του σε σημεία που του υποδείχτηκαν, έχοντας στη διάθεσή του τοπογραφική μελέτη κατάντι του ρέματος προς Μούσγα, η οποία εκπονήθηκε επί τούτου εθελοντικά από τον συμπατριώτη μας κ. Γιάννη Καρύγιαννη.
Ο κ. Φώτης Φωτόπουλος, μετά από επιτόπου επίσκεψη αξιολόγησης του συγκεκριμένου και άλλων σημείων στην ευρύτερη περιοχή, υπέβαλε σχετική μελέτη σκοπιμότητας, χωρίς χρέωση (λόγω φιλίας του με τον καταγόμενο από τις Καρυές ομογενή κ. Στράτο Κωσταλά), από την οποία προκύπτει ότι η κατασκευή ενός αρδευτικού έργου (μικρού φράγματος ή υδατοδεξαμενής) αξιοποίησης των υδάτινων πόρων των Καρυών δεν είναι εφικτό ή έχει απαγορευτικό κόστος, πέραν των δυσκολιών αδειοδότησης που έχουν αυτού του είδους τα έργα και ως για τη θέση προς Μούσγα αναφέρει (χωρίς προσέγγιση του κόστους) ότι είναι προαπαιτούμενο η υλοποίηση σειράς μελετών για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

Κλήθηκε το διεθνούς φήμης Τμήμα Υδάτινων Πόρων του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και σε συνέχεια δύο επισκέψεων στις Καρυές, για επιτόπου αυτοψία και συλλογή στοιχείων, από την καθ' ύλην αρμόδια ομάδα του ΕΜΠ, υπό τον Καθηγητή κ. Δημήτρη Κουτσογιάννη,

 • συζητήθηκαν ευρήματα και διαπιστώσεις της αρχικής περιήγησης της περιοχής, ως βάση για την εκπόνηση διερευνητικής μελέτης αξιοποίησης των υδάτινων πόρων των Καρυών και
 • υποβλήθηκε προσφορά εκπόνησης ερευνητικού προγράμματος για την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων των Καρυών, διάρκειας έξι μηνών και προϋπολογισμού 70.000€ + ΦΠΑ, πλέον λοιπών εξόδων επισκέψεων της εξαμελούς ομάδας στις Καρυές. Το ως άνω κόστος της προσφοράς του ΕΜΠ κρίθηκε υπερβολικό και απαγορευτικό για το διερευνητικό σκέλοςτων απαιτούμενων μελετών και ως εκ τούτου το ΔΣ του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ την απέρριψε ασυζητητί, με διακριτικό τρόπο.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω δράσεων και ενεργειών του ΔΣ, ήρθε στην επιφάνεια και τέθηκε προς συζήτηση η περίπτωση των περίπου 20 αποτυχημένων (διαχρονικά) γεωτρήσεων και συγκεκριμένα η περίπτωση για μια εξ αυτών η οποία μετρήθηκε τότε με απόδοση πέντε περίπου κυβικών/ώρα και προτάθηκε αξιοποίησή της ως εφεδρική. Με ενέργειες του ΔΣ ακολούθησε επαναδοκιμή της για μια ολόκληρη ημέρα (με τη λήξη της θερινής περιόδου, το περασμένο Φθινόπωρο) και μετρήθηκε μια ενδιαφέρουσα απόδοση των οκτώ (8) περίπου κυβικών/ώρα, γεγονός που ενθαρρύνει τη δρομολόγηση της άμεσης αξιοποίησής της εντός του 2020. Ήδη, το ΔΣ κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι διερευνητικές προσπάθειες αξιολόγησης δύο (2) τοποθεσιών που φαίνεται να πληρούν μερικά βασικά κριτήρια αποταμίευσης νερού πολλαπλάσιας ποσότητας από την χωρητικότητα της υφιστάμενης υδατοδεξαμενής ("λίμνης").

Να σημειωθεί ότι οι αναφερθείσες ενέργειες του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ για το κορυφαίο θέμα της αξιοποίησης των υδάτινων πόρων των Καρυών και η πολύτιμη γνώση που συσσωρεύτηκε για την καλύτερη προσέγγιση των επόμενων κινήσεων, ολοκληρώθηκαν χωρίς αμοιβή στους ειδήμονες που επισκέφθηκαν και προέβησαν σε επιτόπου αυτοψίες/διαπιστώσεις στην περιοχή των Καρυών.

Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 • Η Δράση Ανάπτυξης Ολοκληρωμένου Δικτύου Μονοπατιών
 • Η Δράση Προβολής του Δικτύου Μονοπατιών και των ΚΑΡΥΩΝ, ως γενέτειρας των ΚΑΡΥΑΤΙΔΩΝ

Η Διοίκηση του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ, λαμβάνοντας υπόψη

 • την ταυτότητα των Καρυών ως τουριστικού προορισμού,
 • των επιλογών ανάπτυξης υποδομών τουριστικού ενδιαφέροντος σε σύντομο χρόνο και με χαμηλό συγκριτικά (π.χ. με έργα θεματικού τουρισμού) κόστος και
 • την τρέχουσα προσέλκυση επισκεπτών στις Καρυές μόνο και μόνο από την ποιότητα και τις προδιαγραφές των τοπικών επιχειρήσεων (π.χ. Savas Cafe), σε συνδυασμό με το επίπεδο της προσφερόμενης από αυτές εξυπηρέτησης,

εξέτασε εξονυχιστικά το πλαίσιο ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου δικτύου μονοπατιών στις Καρυές, παράλληλα με την προβολή των Καρυών ως γενέτειρας των ΚΑΡΥΑΤΙΔΩΝ, καθώς και τις προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής.

Διερευνήθηκαν στοιχεία αντίστοιχων δράσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και εντοπίστηκαν τα χαρακτηριστικά των επιτυχημένων δικτύων μονοπατιών, όπως

 • η λεπτομερής/σχολαστική χαρτογράφηση και ο προσεκτικός σχεδιασμός των διαδρομών (με τη λήψη συντεταγμένων, επιλογή σημείων τοποθέτησης πινακίδων σήμανσης, μέτρηση χρόνων/αποστάσεων, φωτογράφηση σημείων επέμβασης, μετρήσεις βαθμού δυσκολίας των διαδρομών κλπ),
 • οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές υλικών/εργασιών,
 • η ευρωπαϊκή πιστοποίηση,
 • η άρτια σήμανση και ταυτότητα των δικτύου διαδρομών και σημείων ενδιαφέροντος της περιοχής,
 • η έκδοση χαρτών ακριβείας και κορυφαίας ποιότητας,
 • η έκδοση ποιοτικού ταξιδιωτικού ενημερωτικού οδηγού της περιοχής,
 • η ένταξη του δικτύου και της περιοχής στον παγκόσμιο ιστοχώρο και τουριστικό χάρτη,
 • η προβολή σε τουριστικές εκθέσεις/εκδηλώσεις, σε επιλεγμένα σημεία και σε ΜΜΕ,
 • η αξιοποίηση του προφίλ, των υποδομών και της φυσικής ομορφιάς της περιοχής και
 • η προβολή στην τοπική και στην Αγγλική γλώσσες.

Διαπιστώθηκε ότι η TERRAIN είναι η μοναδική εταιρεία στη χώρα μας που ανταποκρίνεται στα παραπάνω απαιτητικά χαρακτηριστικά και δρομολογήθηκε συνάντηση στην Αθήνα μελών του ΔΣ με τον επικεφαλής της TERRAIN κ. Στέφανο Ψημένο, στην οποία επιβεβαιώθηκαν

 • οι μοναδικές εμπειρίες και τα επιτεύγματα του επικεφαλής της εταιρείας κ. Στέφανου Ψημένου, όπως η πολυετής πείρα του ως διαφημιστής σε γνωστές εταιρείες, ως κορυφαίος χαρτογράφος της Ελληνικής επικράτειας και ως κορυφαίος εκδότης χαρτών και ταξιδιωτικών οδηγών, καθώς και η πολυετής πείρα του στη χαρτογράφηση και στην ανάπτυξη εκατοντάδων χιλιομέτρων πεζοπορικών διαδρομών και δικτύων μονοπατιών στην Ελλάδα και στην Κύπρο,
 • οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές και η κορυφαία ποιότητα των υλικών και των εργασιών της TERRAIN,
 • η εστίαση στην λεπτομέρεια, καλαισθησία, αντοχή, ποιότητα και αρτιότητα των παραδοτέων,
 • η επιμελής καταγραφή των διαδρομών,
 • οι εκδόσεις κορυφαίων, μη ανταγωνιστικών χαρτών,
 • οι εκδόσεις κορυφαίων, μη ανταγωνιστικών, ταξιδιωτικών οδηγών,
 • η προοπτική πιστοποίησης των μονοπατιών από ευρωπαϊκό οργανισμό,
 • η προοπτική αποτελεσματικής προβολής, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, της τουριστικής υποδομής και του προφίλ των Καρυών και
 • η προοπτική αξιοποίησης του παγκόσμιας εμβέλειας ονόματος των ΚΑΡΥΑΤΙΔΩΝ.

Ζητήθηκε και υποβλήθηκε στη συνέχεια από τον κ. Στέφανο Ψημένο προσφορά ανάληψης της μελέτης σχεδιασμού του δικτύου μονοπατιών των Καρυών, αποκλειστικά από τον ίδιο.

Το ΔΣ του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ενέκρινε ομόφωνα την ανάθεση της μελέτης/σχεδιασμού και λεπτομερούς χαρτογράφησης του δικτύου μονοπατιών που θα του υποδειχθούν, έναντι ποσού 5.000,00€+ ΦΠΑ, πλέον εξόδων διαμονής και διαβίωσης του κ. Στέφανου Ψημένου επί 15μερο περίπου στις Καρυές.

Διατέθηκε δωρεάν ο ξενώνας του κ. Χρήστου Δρακόπουλου για την διαμονή του κ. Ψημένου και κάτοικοι του χωριού προσέφεραν στον κ. Ψημένο πρωτόγνωρη (κατά τον ίδιο) φιλοξενία καθημερινά, σε βαθμό που δεν ζητήθηκαν τυχόν έξοδα διαβίωσής του στις Καρυές κατά την διαμονή του.

Η μελέτη για το δίκτυο των μονοπατιών που υπέβαλε ο κ. Στέφανος Ψημένος έτυχε πολύ ευμενών σχολίων για την αρτιότητα και πληρότητά της από όλα τα μέλη της Διοίκησης του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ και τονίστηκε ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η συνεργασία μας μαζί του στις επόμενες φάσεις,

 • ανάπτυξης και σήμανσης του δικτύου μονοπατιών, αυτοτελώς,
 • έκδοσης, εις την Ελληνική και εις την Αγγλική γλώσσες, ποιοτικού τουριστικού χάρτη αφενός και αφετέρου ταξιδιωτικού οδηγού και σχετικής ιστοσελίδας για τα οποία η TERRAIN δεν έχει επί της ουσίας ανταγωνισμό,
 • προβολής του έργου και του προφίλ των Καρυών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως σε εκδρομικά γραφεία, σε διεθνείς και ελληνικούς ιστότοπους με μεγάλη επισκεψιμότητα από φυσιολάτρες/περιπατητές, σε διεθνείς εκθέσεις στην Ευρώπη με μεγάλη επισκεψιμότητα από τουριστικούς πράκτορες και φυσιολάτρες/περιπατητές και σε Ελληνικά μέσα ενημέρωσης (ένθετα κυριακάτικων φύλλων, ενημερωτικά φύλλα μεγάλης αναγνωσιμότητας και άλλα Ελληνικά και αλλοδαπά ΜΜΕ) και
 • σήμανσης, που ζητήθηκε επιπροσθέτως, των τεσσάρων ποδηλατικών διαδρομών μήκους >50 χιλιομέτρων και των σημείων ενδιαφέροντος εντός του οικισμού, με υλικά προδιαγραφών και εις την Ελληνική και Αγγλική γλώσσες.

Ακολούθησαν επιτυχείς διαπραγματεύσεις τεχνικών και οικονομικών όρων και η επεξεργασία του συμφωνητικού συνεργασίας (και του αναπόσπαστου σε αυτό τεύχους οικονομοτεχνικών όρων) μεταξύ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ και TERRAIN και το ΔΣ του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ενέκρινε ομόφωνα την ανάθεση του έργου στην εταιρεία TERRAIN, βάσει των προαναφερθέντων και του συνδυασμού ποιότητας και τιμών, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη

 • την ευρύτατη αποδοχή της επιλογής του ΔΣ του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ για την ανάπτυξη και την προβολή ενός ολοκληρωμένου δικτύου μονοπατιών, παράλληλα με την προβολή των πανάρχαιων ΚΑΡΥΩΝ, με κορυφαία την αποδοχή και την ανεπιφύλακτη στήριξη αυτής της επιλογής του ΔΣ από τον ΕΓΓΥΗΤΗ του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ μπάρμπα ΠΑΝΟ ΚΟΨΙΑΥΤΗ,
 • την εκροή σημαντικού ποσοστού (>30%) του υπό επένδυση κεφαλαίου στην τοπική κοινωνία (για το σκέλος της ανάπτυξης και σήμανσης του δικτύου μονοπατιών, καθώς και της σήμανσης των ποδηλατικών διαδρομών και των σημείων ενδιαφέροντος εντός του χωριού),
 • την προοπτική τουριστικής ανάπτυξης των Καρυών και προσέλκυσης φυσιολατρών και πεζοπόρων από τις ευρωπαϊκές κυρίως χώρες, κατά κανόνα εκτός τουριστικής περιόδου (Άνοιξη και Φθινόπωρο), δημιουργώντας ευκαιρίες πληρότητας των ξενώνων, ενοικίασης δωματίων, προώθησης της τοπικής παραγωγής, διεύρυνσης εργασιών των τοπικών επιχειρήσεων, αξιοποίησης των υποδομών του χωριού, ανάπτυξης θέσεων εργασίας και πιθανής αύξησης της αξίας των ακινήτων στο χωριό και
 • τις δεσμεύσεις του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ από τις ομόφωνες αποφάσεις των κατοίκων των Καρυών, στις 22 Οκτωβρίου 2017, για υλοποίηση έργων τουρισμού και πολιτισμού ύψους 250.000,00€ και προβολής των ΚΑΡΥΩΝ ως γενέτειρας των ΚΑΡΥΑΤΙΔΩΝ αφενός και αφετέρου από τη "σύμβαση δωρεάς" του ενεργητικού του ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΣ από την Ιερά Μητρόπολη Μονεμβασίας και Σπάρτης στο ΣΩΜΑΤΕΙΟ, με την εγγύηση του ευγενή ομογενή ευεργέτη μπάρμπα ΠΑΝΟΥ ΚΟΨΙΑΥΤΗ, με ρητή αναφορά στις παραπάνω αποφάσεις της Συνέλευσης των κατοίκων των Καρυών.

Το κόστος του σκέλους της αναπτυξης και της σήμανσης του δικτύου των μονοπατιών, μήκους πενηνταπέντε (55) χιλιομέτρων με επτά (7) διαδρομές ιδιαίτερου κάλους και διαφόρων βαθμών δυσκολίας, ανέρχεται στο ποσό των 73.233,30€, πλέον ΦΠΑ και εξόδων (διαμονής/διαβίωσης του επιβλέποντος). Έχει υπογραφτεί η σχετική σύμβαση μεταξύ του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ και της TERRAIN και η εκτέλεσή της βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και εντός χρονοδιαγράμματος.

Το κόστος της ανεξάρτητης δράσης για το σκέλος της σήμανσης των ποδηλατικών διαδρομών και των σημείων ενδιαφέροντος εντός του χωριού, της προβολής των παραπάνω και του προφίλ των Καρυών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, της έκδοσης ποιοτικού πεζοπορικού/ποδηλατικού/ ταξιδιωτικού χάρτη τύπου πολυάρτ, της έκδοσης ποιοτικού τουριστικού οδηγού των Καρυών και της ανάπτυξης ιστοσελίδας προβολής στον παγκόσμιο ιστοχώρο του προφίλ και της τουριστικής υποδομής των ΚΑΡΥΩΝ, ανέρχεται στο ποσό των 47.181,80€, πλέον ΦΠΑ και εξόδων. Η εισήγηση του ΔΣ για την εν λόγω δράση εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 15ης Μαρτίου 2020 και ακολούθησε η υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ και της TERRAIN.

Η υλοποίηση των ως άνω δράσεων προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του 2020, εκτός τυχόν επιπτώσεων εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η Διοίκηση του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ παρέλαβε το Ενεργητικό του ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΣ ποσού 1.507.955,60$ ΗΠΑ, εισέπραξε το ποσό των 554,00€ από συνδρομές μελών και πιστώθηκε τους τόκους περιόδου ποσού 19.369,01$ ΗΠΑ.

Με σύνολο εξόδων ποσού 9.122,27€, το υπόλοιπο των λογαριασμών του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ στο τέλος του οικονομικού έτους 2019 διαμορφώθηκε σε 1.516.800,16$ ΗΠΑ και του ταμείου σε 631,73€.

Στο πλαίσιο του εφικτού και των δυνατοτήτων του, το ΔΣ του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ θα επικεντρωθεί το 2020 σε δρομολογημένα έργα και δράσεις προτεραιότητας και κυρίως σε:

 • Ολοκλήρωση των δράσεων της ανάπτυξης και της προβολής του δικτύου μονοπατιών,
 • Αξιοποίηση των υδάτινων πόρων, τμηματικά, με σταθερό βηματισμό και
 • Στήριξη των τοπικών παραγωγών σε θέματα ενημέρωσης και οργάνωσής τους.

Παράλληλα θα διερευνήσει μια σειρά θεμάτων, προτάσεων, συνεργασιών, προγραμμάτων και αιτήσεων που στοχεύουν σε δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης των Καρυών.

Τέλος, το ΔΣ του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ συγκάλεσε την ετήσια Γενική Συνέλευση της 15ης Μαρτίου 2020 στην οποία εγκρίθηκαν ομόφωνα α) οι ενέργειες, τα πεπραγμένα και ο οικονομικός απολογισμός του ΔΣ, β) η ετήσια έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, γ) ο προϋπολογισμός ύψους 400.000,00€ για τις δράσεις που έχουν δρομολογηθεί εντός του 2020 δ) η δράση προβολής του δικτύου μονοπατιών και των Καρυών και ε) η ανάδειξη του ευγενή ομογενή μπάρμπα ΠΑΝΟΥ ΚΟΨΙΑΥΤΗ ως μέλους "Ευεργέτης", κατά το άρθρο 6.3 του Καταστατικού, για την καθοριστικής σημασίας συμβολή του για την μεταβίβαση του ενεργητικού του ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΣ από την Ιερά Μητρόπολη Μονεμβασίας και Σπάρτης στο ΣΩΜΑΤΕΙΟ, ως ΕΓΓΥΗΤΗΣ, ώστε να υλοποιηθούν οι σκοποί του ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΣ και η επιθυμία του αείμνηστου ευεργέτη ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΕΡΧΟΥΛΑ "να δημιουργηθούν ευκαιρίες στις Καρυές ώστε να παραμείνουν οι νέοι των Καρυών στον τόπο τους".