Καρυές Παυσανίας

Νέα - Ενημέρωση


07.09.2020

Το νέο Δ.Σ. και ο Οικονομικός Απολογισμός του Αθλητικού Συλλόγου «Ο Καρυάτης»

 

Την Κυριακή 30 Αυγούστου 2020 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές του Συλλόγου με την παρουσία για πρώτη φορά δικαστικού αντιπροσώπου (Νόμος 4603/2019 άρθρο 2 παράγραφος 3).

Το Δ.Σ. Εκφράζει τις  θερμές ευχαριστίες του σε όλα τα μέλη (61) και ιδιαίτερα σε εκείνα που συμμετείχαν στη διαδικασία. Ψήφισαν 51 μέλη και τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών έχουν ως εξής:

Για το Δ.Σ.:
Μεντής θεόδωρος - Πρόεδρος (44 ψήφοι)
Αρβανίτης Μαρίνος - Αντιπρόεδρος (39 ψήφοι)
Τσόπελα Μαρία - Γεν. Γραμματέας ( 36 ψήφοι)
Τσούλος Ανδρέας – Ταμίας (35 ψήφοι)
Λεβεντάκης Σπύρος – Ειδ. Γραμματέας  (31 ψήφοι)

Αναπληρωματικά  μέλη:
Μεντής Πάνος του Γ. (38  ψήφοι)
Μελεχές Στέφανος (36  ψήφοι)
Κουτσόγιωργας Γιάννης (31  ψήφοι)

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή:
Πουλοκέφαλου- Κολοβού  Μαρία  - α΄  τακτικό  μέλος  (30 ψήφοι)
Λεβεντάκης Γιάννης  - β'  τακτικό  μέλος  (30 ψήφοι )
Παπασταύρου  Δημήτρης  - γ΄  τακτικό  μέλος  (22 ψήφοι)
Δήμας Δημήτριος  - α΄  αναπλ.  Μέλος  (18  ψήφοι)
Παπασταύρου  Δημήτρης  - γ΄  τακτικό  μέλος  (22 ψήφοι)
Κολοβός  Κων/νος  -β΄  αναπλ. Μέλος  (13  ψήφοi)

O Οικονομικός Απολογισμός από 1-1-2018 μέχρι  30-8-2020 εκτίθεται παρακάτω περιληπτικά και έχει:

ΕΤΟΣ 2018 Ποσό
Προηγούμενο  υπόλοιπο 44.383,25
Επιχορήγηση Σκιούρη 15.000,00
Επιχορήγηση Ματαλείου 150,00
Τόκοι έτους 2018 1,84
Σύνολο Εσόδων 59.535,09
Εξοδα (παραστατικά 64) 56.080,84
Υπόλοιπο για νέα χρήση 3.454,25

 

ΕΤΟΣ 2019 Ποσό
Προηγούμενο  υπόλοιπο 3.454,25
Επιχορήγηση Σκιούρη 15.000,00
Επιχορήγηση Ματαλείου 150,00
Τόκοι έτους 2018 0,39
Επιστροφή φόρου 184,70
Επιστροφή χρημάτων από POS 210,00
Από ομάδα Ρηγανοπαραγωγών 70,00

 

ΕΤΟΣ 2020 Ποσό
Προηγούμενο  υπόλοιπο 6320,80
Τόκοι α΄ εξαμήνου 0,25
Συνδρομές μελών 305,00
Σύνολο Εσόδων 6626,05
Έξοδα (παραστατικά 32) 1846,60
Υπόλοιπο στις 30 Αυγούστου 2020 4779,45

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο υπόσχεται να πραγματοποιήσει ανοιχτή συγκέντρωση προκειμένου να παραθέσει σε όλους αναλυτικό Οικονομικό Απολογισμό, γιατί την ημέρα των εκλογών στον ίδιο χώρο προσφερόταν καφές μετά από μνημόσυνο, αλλά και γιατί ο Πολιτιστικός Σύλλογος διεξήγαγε τις δικές του εκλογές.