Καρυές Παυσανίας

Νέα - Ενημέρωση


11.05.2021

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση από τον Σύνδεσμο των Απανταχού Καρυατών

 

 

Προς τα μέλη και τους φίλους του Συνδέσμου


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου κατά τη συνεδρίασή του στις 18-4-2021 αποφάσισε την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν αυτού ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ  όλα τα μέλη του Συνδέσμου σε Γεν. Συνέλευση που θα γίνει στην Αίθουσα του Ματαλείου Καθιδρύματος, οδός Χάμιλτον 6Δ, την Πέμπτη 20 Μαΐου 2021 και ώρα 11 π.μ.

Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί η υπό του καταστατικού προβλεπόμενη απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οριστικά, ασχέτως αριθμού μελών, στις 23 Μαΐου ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 πμ, στον αυτό τόπο και με τα ίδια θέματα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Απολογισμός εσόδων και εξόδων.
  3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  4. Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου πάσης ευθύνης.
  5. Εκλογή νέου Διοικητικού συμβουλίου
  6. Εκλογή νέας Εξελεγκτικής  Επιτροπής.
  7. Έγκριση λήψεως ανακυκλούμενου δανείου ατόκου ή εντόκου μέχρι του ποσού των 60.000 ευρώ από νομικά ή φυσικά πρόσωπα για την ολοκλήρωση του έργου «Δημιουργία Κέντρου Μνήμης και Πολιτισμού Καρυών Λακωνίας» και διάρκειας έως τρία έτη
  8. Διάφορες ανακοινώσεις.

Παρακαλούνται οι επιθυμούντες να περιληφθούν στον κατάλογο των υποψηφίων (άρθρον 10 του καταστατικού) να το δηλώσουν εγκαίρως στο Διοικητικό  Συμβούλιο του Συνδέσμου.

Η παρουσία όλων των μελών του Συνδέσμου είναι απολύτως απαραίτητη. Μπορείτε να ψηφίσετε δι’ αντιπροσώπου με εξουσιοδότηση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής σας από Κ.Ε.Π., Αστυνομικό Τμήμα ή άλλη Δημόσια Αρχή, ή μέσω αντίστοιχης ηλεκτρονικής Υπεύθυνης Δήλωσης μέσω GOV.GR.

Για πληροφορίες:
Μιχάλης Ρέπουλης 6944784563

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος

Οι Αντιπρόεδροι

Ο Γενικός Γραμματέας

Ο Ταμίας

Μιχ. Ρέπουλης

Αν. Πρεκεζέ
Δήμ. Μέρμηγκα

Χαρ. Κωνσταντόπουλος

Χρ. Πρεκεζές

Τα Μέλη

     

Λευκ. Λάτση  

Ευαγ. Κοψιαύτη Νικ. Τράκας   Γρηγ. Ματάλας