Καρυές Παυσανίας

Νέα - Ενημέρωση


21.06.2021

Σύσταση νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών

 

 

Αθήνα 10 Ιουνίου 2021
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΥΑΤΩΝ ΤΗΣ  31ης  Μαίου 2021


Τη Δευτέρα 31 Μαίου 2021  και ώρα 19.00 στο ζαχαροπλαστείο ΒΑΡΣΟΣ της Κηφισιάς, συγκεντρώθηκαν, κατόπιν νομίμου προσκλήσεως του πλειοψηφήσαντος κατά τις αρχαιρεσίες της 23ης Μαίου 2021 συμβούλου Μιχαήλ Ρέπουλη, τα κάτωθι νεοεκλεγέντα μέλη του Δ.Σ. του Σ.Α.Κ.:
Ρέπουλης Μιχαήλ, Πρεκεζέ Αννίτα, Λάτση Λευκοθέα, Μέρμηγκα Δήμητρα, Κωνσταντόπουλος Χαράλαμπος, Κοψιαύτη Ευαγγελία. Aπόντες, αν και εκλήθησαν,  οι Τράκας Νικόλαος, Τράκα Ελένη, Παπασταύρου Δήμητρα και Πρεκεζές Χρήστος.

Διαπιστωθείσης απαρτίας, υπό την προεδρία του πρώτου προαναφερόμενου συμβούλου τέθηκε ως πρώτο θέμα η συγκρότηση του νέου Δ.Σ. Μετά από σχετική συζήτηση αποφασίστηκε παμψηφεί η κάτωθι μορφή:

  1. Πρόεδρος: Ρέπουλης Μιχαήλ
  2. Α΄ Αντιπρόεδρος: Πρεκεζέ Αννίτα
  3. Β΄ Αντιπρόεδρος: Μέρμηγκα Δήμητρα
  4. Γραμματέας: Κωνσταντόπουλος Χαράλαμπος
  5. Ταμίας: Λευκοθέα Λάτση
  6. Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχέσεων:  Λάτση Λευκοθέα-Κοψιαύτη Ευαγγελία
  • Μέλος: Τράκας Νικόλαος
  • Μέλος: Τράκα Ελένη
  • Μέλος: Πρεκεζές Χρήστος κατόπιν παραιτήσεως της Δήμητρας Παπασταύρου

Όλα τα μέλη του Δ.Σ. αποδέχτηκαν τα νέα τους καθήκοντα. Οσον αφορά την Εξελεγκτική Επιτροπή, πρόεδρος αναδείχθηκε ομόφωνα ο Μιχαήλ Μπίνης και μέλη οι Πρεκεζέ-Μπουλούτα Ελένη και Θωμάς Παπαδόπουλος.

Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, ο επανεκλεγείς πρόεδρος κος Ρέπουλης ευχαρίστησε όλα τα μέλη του Δ.Σ. και καλωσορίζοντας τα νέα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου, τους ευχήθηκε καλή επιτυχία στα νέα καθήκοντα τους. Εν  συνεχεία δε έκανε μία σύντομη ενημέρωση για τα τρέχοντα θέματα του Συνδέσμου.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

 

Ο Πρόεδρος

Οι Αντιπρόεδροι

Ο Γενικός Γραμματέας

Μιχ. Ρέπουλης Αν. Πρεκεζέ
Δήμ. Μέρμηγκα
Χαρ. Κωνσταντόπουλος

 

 

Τα Μέλη

 

 

Λευκ. Λάτση  
Ευαγ. Κοψιαύτη