Καρυές Παυσανίας

Νέα - Ενημέρωση


29.09.2021

Γενική Συνέλευση Σωματείου Καταπιστεύματος Παναγιώτη Κερχουλά

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, Καρυές, 20-9-2021


Την Κυριακή, 3η Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10:00 πρωινή, συγκαλείται η ετήσια Γενική Συνέλευση (ΓΣ) των µελών του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ, σύµφωνα µε το άρθρο 12.1 του ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ, στον προαύλιο χώρο του Κοινοτικού Κτιρίου ΚΑΡΥΩΝ, µε προς συζήτηση τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Ο Αναλυτικός ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ),
  2. Η Έγκριση του Οικονομικού Ισολογισμού & Απολογισμού 1/1/2020 - 30/9/2021,
  3. Η Έγκριση της Έκθεσης της ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και απαλλαγή του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου,
  4. Η Έγκριση του Προγράμματος Δράσης και Προϋπολογισμού του επόμενου έτους και
  5. Οι Αρχαιρεσίες εκλογής των µελών της Διοίκησης του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ,

ΠΡΟΣΟΧΗ

Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι στα όργανα Διοίκησης του Σωματείου (Δ.Σ. & Ελεγκτική Επιτροπή), παρακαλούνται να συμπληρώσουν την αντίστοιχη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση που, υποδείγματά τους, είναι αναρτημένα δίπλα στην παρούσα  ανακοίνωση και να την παραδώσουν στον Πρόεδρο του Σωματείου κ. Ντεβέκο, τηλ. 6975746870, το αργότερο μέχρι την 28-9-2021, προκειμένου να ετοιμαστούν τα ψηφοδέλτια.


Έντυπα αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης μπορούν να προμηθευτούν από τον Πρόεδρο του Σωματείου καθώς και από τα µέλη Ανδρέα Βουκίδη και Βασίλη Βαγενά.


Προηγείται της συνεδρίασης 10:00 μέχρι 11:00


α) Η προσέλευση των µελών και ο έλεγχος της ταµειακής τακτοποίησής τους,
β) Η υποβολή ενυπόγραφων εξουσιοδοτήσεων για την αντιπροσώπευση µελών και
γ) Καλωσόρισμα και κήρυξη έναρξης της συνεδρίασης της ΓΣ από τον Πρόεδρο του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ κ. Γιώργο Ντεβέκο.

 Ακολουθεί:


δ) Η εκλογή από τα παρόντα µέλη του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ, των Προέδρου και Γραμματέα της ΓΣ και
ε) Ο έλεγχος της απαρτίας, κατά το άρθρο 13.5 του ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί απαρτία, η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση ορίζεται την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο και αν και τότε δεν διαπιστωθεί απαρτία, σύµφωνα µε το άρθρο, 13.6 του Καταστατικού, η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση ορίζεται την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021. την δια ώρα και στον ίδιο χώρο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σε περίπτωση κακοκαιρίας θα ανακοινωθεί η αλλαγή της ώρας της σύγκλησης εντός της ίδιας ηµέρας ή η μετακίνηση όλων των ημερομηνιών κατά επτά (7) ηµέρες.

Αυστηρές οδηγίες λόγω κορονοϊού:
1. ΑΠΑΝΤΕΣ ΦΟΡΑΜΕ ΜΑΣΚΑ,
2. ΚΡΑΤΑΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ και
3. ΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ Ἡ ΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ, προτιμότερο να εξουσιοδοτήσουμε την αντιπροσώπευσή µας ή να απέχουμε συνειδητά.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεώργιος Ντεβέκος

Ο Γραμματέας του Δ.Σ.
Παναγιώτης Καραχάλιος