Καρυές Παυσανίας

Νέα - Ενημέρωση


20.10.2021

Γενική Συνέλευση και Εκλογές για νέο Δ.Σ του Σωματείου Καταπιστεύματος Παναγιώτη Κερχουλά

Την Κυριακή 3 Οκτωβρίου 2021 πραγματοποιήθηκαν η Γενική Συνέλευσης και οι Εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. του Σωματείου Κερχουλά στον προαύλιο χώρο του Κοινοτικού Κτιρίου Καρυών.

Θέματα της ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης ήταν:

 • Ο Αναλυτικός Απολογισμός Δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ),
 • Η Έγκριση της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου,
 • Ἡ Έγκριση του Προγράμματος Δράσης και Προϋπολογισμού του επόμενου έτους,
 • Οι Αρχαιρεσίες εκλογής των µελών της Διοίκησης του Σωματείου..

Η διαδικασία εξελίχθηκε ομαλά, όπως αρμόζει στα Δημοκρατικά ήθη των Καρυών και με μεγάλη συμμετοχή. Στα παρακάτω γραφήματα εμφανίζονται τα αποτελέσματα της έγκρισης του προγράμματος δράσης καθώς και οι ψήφοι που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχθηκαν:

 • Γεώργιος Ντεβέκος
 • Ιωάννης Χάρακας
 • Γεώργιος Αρβανίτης
 • Γεώργιος Αθαναήλος
 • Βασίλειος Βαγενάς
 • Ανδρέας Βουκίδης
 • Δημήτριος Λεβεντάκης

Αναπληρωματικά μέλη είναι οι:

 • Κωνσταντίνος Μαχαίρας
 • Κωνσταντίνος Σταμάτης