Καρυές Παυσανίας

Νέα - Ενημέρωση


01.11.2021

Μια νέα γεώτρηση ως λύση στο πρόβλημα του νερού των Καρυών

 

Μια σημαντική είδηση το καλοκαίρι που μας πέρασε ήταν η επιτυχής γεώτρηση στη θέση «Καρβέλο» για εξασφάλιση των αναγκών υδροδότησης των Καρυών. Οι προσπάθειες γεώτρησης έγιναν με την επιτόπου παρουσία του ομογενή ευεργέτη Πάνου Κοψιαύτη, ο οποίος κατέθεσε το σημαντικό ποσό των 100.000,00 $ ΗΠΑ για την ενίσχυση των έργων ύδρευσης. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο ευεργέτης συμπατριώτης δωρίζει για 2η φορά χρηματικό ποσό για την εξασφάλισης της γενέτειράς του με επάρκεια του πολυτιμότερου αγαθού, του νερού.

Η Διοίκηση του Σωματείου Καταπιστεύματος Κερχουλά αποτελεί εγγυητή του έργου της γεώτρησης, το οποίο όταν ολοκληρωθεί θα παραδοθεί στην ΔΕΥΑΣ. Παράλληλα το Σωματείο τίμησε τον μπάρμπα Πάνο Κοψιάυτη σε μία τελετή για την προσφορά του στον τόπο καταγωγής του.

Αναφορικά με το θέμα της γεώτρησης στη θέση Καρβέλο, o Γεωλόγος Μηχανικός κ. Θανάσης Καπλάνης, συνεργάτης του ανάδοχου γεωτρυπανιστή κ. Σπύρου Σελλή πρόβλεψε τα ακριβή αποτελέσματα της γεώτρησης (ποσοτικά, ποιοτικά, σημείο και βάθος γεώτρησης), εξ’ ου και η αποδοχή του όρου μηδενικού κόστους για το Σωματείο σε περίπτωση αποτυχίας της γεώτρησης.

Η εν λόγω γεώτρηση και δοκιμαστική της άντληση έγινε στα μέσα Αυγούστου 2021. Δεδομένου της ξηράς περιόδου και της ανομβρίας, οι μετρήσεις παροχής των κυβικών μέτρων νερού ανά ώρα θεωρούνται ασφαλείς, με τη γεώτρηση να έχει υπερδιπλάσιες ποσότητες νερού σε ένα υδρολογικό έτος. Από τα γραφήματα των μετρήσεων της δοκιμαστικής άντλησης προκύπτει ότι η "κρίσιμη" παροχή άντλησης ανέρχεται στα 45 κ.μ./ώρα και προτείνεται να μην αντλείται σε αυτό το όριο.

Βάσει του πληθυσμού των Καρυών σε περιόδους αιχμής {~1100 άτομα), με ημερήσιες ανά άτομο ανάγκες ~175 λίτρα νερού, οι ανάγκες του χωριού ανέρχονται σε περίπου 200 κ.μ./ημέρα και αν ληφθούν υπόψη απώλειες δικτύου και άλλων χρήσεων (πότισμα κήπων) η ποσότητα αυτή μπορεί να είναι > 250 κ.μ./ημέρα. 

Λαμβανομένων υπόψη διαφόρων παραμέτρων (υφιστάμενη απόδοση πηγών και της σε λειτουργία γεώτρησης ΚΟΨΙΑΥΤΗ, την αποφυγή υπεράντλησης, τη διάρκεια περιόδου αιχμής, την αξιοποίηση της Βρύσης Σάκαλη για κτηνοτροφικές και καλλιεργητικές ανάγκες, όροι χρήσης ανάλογα του πληθυσμού κλπ) οι παραπάνω ανάγκες καλύπτονται άνετα από τη συγκεκριμένη γεώτρηση σε λίγες ώρες. Η πρόταση του μελετητή είναι η άντληση 20 - 25κ.μ./ώρα για τις ώρες που θα χρειαστεί.

Αυτά ως προς τα ποσοτικά στοιχεία. Ως προς τα ποιοτικά στοιχεία, υπάρχει  η ανάλυση του νερού από ιδιωτικό πιστοποιημένο εργαστήριο και από αυτή την ανάλυση προκύπτει ότι το νερό είναι άριστης ποιότητας! Παράλληλα, έχει σταλεί στη ΔΕΥΑΣ δείγμα προς ανάλυση.

Τα δύο άλλα σκέλη της γεώτρησης σχετίζονται το μεν πρώτο με την ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση στο σημείο της γεώτρησης (υποβρύχιο άντλησης, μεταφορά ρεύματος και τοποθέτηση πίνακα, κατασκευή οικίσκου, κατασκευή προστατευτικού τοιχίου, μηχανολογικός εξοπλισμός κλπ), το δε δεύτερο με την προώθηση του νερού στην κυρία δεξαμενή ύδρευσης του χωριού (μελέτη, διάνοιξη για τοποθέτηση αγωγού, κατασκευαστικές εργασίες κλπ). Η εν λόγω μελέτη είναι υπό εκπόνηση, άνευ πρόσθετου κόστους για το Σωματείο, από τον ως άνω μελετητή που έχει πολυετή σχετική εμπειρία. Αυτή θα αξιολογηθεί από δεύτερο μελετητή επιλογής του ΣΩΜΑΤΕΊΟΥ, από την κα Γεωργία Λεβεντάκη εθελοντικά και από τη ΔΕΥΑΣ.

Kάντε κλικ για να προβάλετε τις εικόνες σε μεγέθυνση.