Καρυές Παυσανίας

Νέα - Ενημέρωση


06.11.2022

Πίνακας εξόδων Αθλητικού Συλλόγου «Ο Καρυάτης»

 

Ανακοίνωση

Αγαπητά Μέλη και Φίλοι, μετά την έκδοση της άδειας για την αποθήκη του Συν/σμού, δημοσιεύουμε σχετικό πίνακα εξόδων.

 1. Μελέτη οικοδ. άδειας 2966,69 ευρώ - Τιμολόγιο
  Επίβλεψη 837,99 ευρώ
  Φ.Π.Α 913,12 ευρώ
 2. Τοπογραφικό οικοπέδου 455,32 ευρώ - Τιμολόγιο
  Φ.Π.Α 109,28
 3. Ρύθμιση υπερβάσεων αδείας 1970 50,00 ευρώ - Τιμολόγιο
  Φ.Π.Α 12,00 ευρώ
 4. Εκδοση οικοδ. άδειας ( ΔΟΥ Σπάρτης) 263,93 ευρώ - Διπλότυπο
 5. Τέλος Υπαγωγής Ρύθμισης Αυθαιρέτων 250,50 ευρώ - ΄Εντυπο Ν. 4495/ 17
 6. Προσωρινό Γραμμάτιο ΕΦΚΑ 30,00 ευρώ - Γραμμάτιο

Εκ του Συλλόγου