Καρυές Παυσανίας

Νέα - Ενημέρωση


04.02.2023

Εξασφάλιση της Άδειας Χρήσης του νερού από τη γεώτρηση στη θέση Καρβέλο

 

Μεγάλη ημέρα για την Αράχοβα η εξασφάλιση άδειας χρήσης νερού της γεώτρησης στη θέση Καρβέλο με την έκδοση της αντίστοιχης άδειας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου προς τη ΔΕΥΑΣ.

Από το Σωματείο Καταπιστέυματος Παναγιώτη Κερχουλά θα δρομολογηθούν άμεσα, σε συνεργασία με την ΔΕΥΑ Σπάρτης, η εκπόνηση των επακόλουθων βημάτων και διαδικασιών:

Α) η τάχιστη δυνατή παροχή ρεύματος στην ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση της γεώτρησης και

Β) η υλοποίηση του έργου κατασκευής του αγωγού μεταφοράς του νερού της γεώτρησης στην κεντρική δεξαμενή ύδρευσης των Καρυών, βάσει χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων:

  • διαδικασιών επιλογής αναδόχου,
  • ανάθεσης υπεργολαβίας,
  • επίβλεψης και εκτέλεσης του έργου με την μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των τοπικών εργολάβων.

Η υλοποίηση αυτού του ζωτικής σημασίας έργου θα αποτελέσει σταθμό στην ανάπτυξη και πορεία των Καρυών.

Ο πρόεδρος

Γεώργιος Ντεβέκος

Απόφαση Χορήγησης Άδειας