Καρυές Παυσανίας

Νέα - Ενημέρωση


11.02.2023

Διαβίβαση μελέτης αρδευτικού έργου στις Καρυές προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου

 

Τον περασμένο Νοέμβριο και με πρωτοβουλία του Σωματείου Καταπιστεύματος Κερχουλά, κλιμάκιο αποτελούμενο από τους, αντιπεριφερειάρχες ΠΕ Λακωνίας κ.κ. Βερούτη και Τζινιέρη, τον συγχωριανό μας κ. Γιώργο Πουλοκέφαλο και μηχανικούς μελετητικής εταιρείας τους οποίους συνόδευσε ο πάντα πρόθυμος συγχωριανός μας πολιτικός μηχανικός κ. Βασίλης Βουκίδης, επισκέφθηκαν το χωριό για μια πρώτη κατόπτευση του χώρου με σκοπό την δημιουργία αρδευτικού έργου για τις ανάγκες των Καρυών.

Με την ευκαιρία αυτή και με σκοπό, αφενός να αξιοποιηθούν οι μελέτες του Σωματείου και αφετέρου να βοηθηθούν ή ακόμα και  να πιεσθούν οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας ώστε να προωθήσουν το εν λόγω έργο, απεστάλησαν όλες τις μελέτες στην Περιφέρεια με το παρακάτω διαβιβαστικό.  Η περιφέρεια πρωτοκόλλησε το έγγραφο και  προώθησε τον φάκελο στις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Το Δ.Σ. του Σωματείου ελπίζει ότι θα προχωρήσει το έργο και δεν θα μείνει στις υποσχέσεις και από πλευράς του θα παρακολουθεί στενά κάθε εξέλιξη ώστε να βοηθήσει όπου είναι δυνατό.

Ενημερωτικό προς τα μέλη του Σωματείου

Διαβιβαστικό Μελετών προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Απάντηση και Αρ. Πρωτ. εγγράφου