Καρυές Παυσανίας

Σωματείο Διαχείρισης Καταπιστεύματος Παναγιώτη Κερχουλά

Ο Ευεργέτης και το Καταπίστευμα

Ο συμπατριώτης Παναγιώτης Μ. Κερχουλάς - Peter Kerhoulas γεννήθηκε στην Αράχωβα (Καρυές Λακωνίας) στις 20 Ιουνίου 1891 και την εγκατέλειψε με προορισμό τις ΗΠΑ, στην αναζήτησή του για μια καλύτερη ζωή. Έφθασε στη Νέα Υόρκη και εγκαταστάθηκε οριστικά στο Saint Joseph του Michigan την 17η Ιανουαρίου 1920. Η σκληρή δουλεία στη νέα πατρίδα του απέδωσε μια αξιοζήλευτη περιουσία, αλλά δεν ξέχασε ποτέ την πατρίδα του και τον τόπο καταγωγής του, τις Καρυές Λακωνίας. Την 27η Φεβρουαρίου του 1976, ο Παναγιώτης Κερχουλάς δημιούργησε τη Φιλανθρωπική Παρακαταθήκη Παναγιώτη Μ. Κερχουλά (Peter M. Kerhulas Charitable Trust) με την οποία επιθυμούσε να ενισχύσει το χωριό του, τις Καρυές, με ένα ποσό άνω του 1εκ.€ με σημερινής αξίας χρήματα. Σκοπός ήταν να προαχθούν η ποιότητα ζωής και οι διαθέσιμες οικονομικές ευκαιρίες του χωριού, να βοηθηθούν οι νέοι στις Καρυές να μείνουν στον τόπο τους και να μην έχουν ανάγκη να μεταναστεύσουν, όπως αναγκάστηκε εκείνος στη ζωή του. Όρισε δε ως διορία για την αξιοποίηση των πόρων αυτών τα 40 χρόνια από το θάνατο της γυναίκας του η οποία απεβίωσε τον Οκτώβριο του 1986.

Το ποσό αυτό για πολλά χρόνια έμενε αναξιοποίητο σε τράπεζα της Αμερικής, καθώς οι όροι που είχε θέσει ο αείμνηστος ευεργέτης ήταν αρκετά δύσκολο να ικανοποιηθούν. Το ενεργητικό του Καταπιστεύματος κατέληξε, ύστερα από τρεις δεκαετίες και από πολλές περιπέτειες, από ΗΠΑ σε Ελλάδα, στη διαχείριση της Ιεράς Μητρόπολης Μονεμβασίας και Σπάρτης. Τέλος με συστράτευση φορέων αλλά και απλών πατριωτών δημιουργήθηκε ένας φορέας αξιοποίησης του σημαντικού αυτού χρηματικού κεφαλαίου, με την ονομασία Σωματείο Διαχείρισης Καταπιστεύματος Παναγιώτη Κερχουλά, και επιτεύχθηκε η οριστική μεταφορά των χρημάτων στον νέο φορέα για αξιοποίηση τους ως προς τους σκοπούς του διαθέτη τους.

Το Σωματείο

Μετά από τις απαραίτητες διεργασίες επιλέχθηκε το καταλληλότερο νομικό σχήμα και στις 8 Σεπτεμβρίου 2018 συστάθηκε το "ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΕΡΧΟΥΛΑ" από 180 περίπου ιδρυτικά μέλη. Οι διαδικασίες νομιμοποίησης του Σωματείου περατώθηκαν τα τέλη του 2018. Το αρχικό χρηματικό ποσό που διέθεσε ο ευεργέτης, μαζί με τους τόκους μιας τριανταετίας περίπου, έφτασε το ποσό των 1.507.955,60 $ ΗΠΑ, το οποίο και παρέλαβε το Σωματείο.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι πρώτος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σπάρτης & Μονεμβασίας Ευστάθιος κατόρθωσε προ ετών να έρθουν τα χρήματα στην Ελλάδα και μετά με εγγυητές τον Παναγιώτη Κοψιαύτη και τα μέλη του Δ.Σ του νεοσυσταθέντος Σωματείου κάταφεραν το σύνολο του ενεργητικού του ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΣ να το εκχωρήσει στο ΣΩΜΑΤΕΙΟ.

Οι αρχαιρεσίες της Α' Γενικής Συνέλευσης του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ, την 24η Μαρτίου 2019, ανέδειξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Σκοπός

Ο κυριότερος σκοπός του Σωματείου είναι η διαχείριση του καταπιστεύματος ΚΕΡΧΟΥΛΑ και η υλοποίηση των αποφασισθέντων έργων και δράσεων, τιμώντας την επιθυμία του αείμνηστου ευεργέτη για τη δημιουργία ευκαιριών που να ενθαρρύνουν τους νέους του χωριού να συνεχίσουν να ζουν στον τόπο τους. Κύριοι άξονες της δράσης του Σωματείου είναι η αξιοποίηση υδάτινων πόρων, η τόνωση της τοπικής παραγωγής, η προώθηση τουρισμού & πολιτισμού και η προβολή των Καρυών.

Οι κυριότεροι πόροι του Σωματείου, πέραν του ενεργητικού του καταπιστεύματος ΚΕΡΧΟΥΛΑ, προβλέπονται από δωρεές και χορηγίες, καθώς και από πόρους επιδοτούμενων προγραμμάτων ἡ πόρους ιδρυμάτων για κοινωνικούς σκοπούς.